לוחות חשמל • לוח ראשי לקניון צמרות תל-אביב

  2 שנאים 1600 אמפר ומגשר
  יועץ חשמל: יעקב לובצקי

  לוח ראשי בניין W, תל אביב

  2500 אמפר, לוח פינתי
  יועץ חשמל: בר עקיבא

  מרכזיות תאורה לרשויות השונות

  מרכזיות תאורה לפי דרישות הרשויות השונות, הכוללים בקרי תאורה

 • לוח ראשי, בניין קופת-חולים הרצליה

  חברת תדהר
  יועץ חשמל: גדעון גרובר

  לוחות בתים חכמים בפרוייקטים שונים

  לוח ראשי מפעל פלקסופרינט

  1600אמפר
  יועץ חשמל: משה אוחנה

 • תחנות מתח גבוהה במתקנים שונים

  לוח חשמל ראשי מעל תירוש ברקן

  2500 אמפר, מתח גבוה
  יועץ חשמל: יעקב לובצקי

  ייצור והחלפה של לוח ראשי בבית-חולים רבקה, פתח-תקווה

  יועצי חשמל: משרד געש ליאורה

 • לוחות חשמל לאתרי בניה לפי תקן 1419/4 ובהתאם להגדרות חוק החשמל

  אספקה מיידית (על בסיס מלאי קיים) לפי התאמה ודרישת הלקוח