תרומה לקהילה • עיריית הרצליה

  התאחדות בוני הארץ

  אגף יזמות ובנייה

  בית חולים מאיר

  מחלקת ילדים

 • אית"ל - אירגון תמיכה לנכה

  ל.א. - לחימה באלימות נגד נשים

  בית לוינשטיין, רעננה

 • טייסת 105 בסיס חצור